Felhívás - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Felhívás!

 

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleit/törvényes képviselőit, hogy a támogatást

2023. augusztus 18-án pénteken

augusztus 23-án szerdán és

augusztus 25-én pénteken

8:00 órától 12:00 óráig vehetik át az önkormányzati hivatalban.

Kérjük az időpont betartását!

A támogatást csak az arra jogosult illetve meghatalmazottja (érvényes meghatalmazással) veheti át!

 

Községi Önkormányzat
Dudar