Hirdetmény ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése kapcsán - Dudar 0122/20 hrsz.