Meghívó képviselő-testületi ülésre - 2023. szeptember 28.

MEGHÍVÓ
Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-án (csütörtök) 16 órakor rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Dudari Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme (8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.) Napirendi javaslat:

 1. A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar 2022/23-as nevelési évről szóló beszámolójának lefogadása.
  Előadó: Tóth Edina Kitti polgármester
  1.napirendovodaibeszamoloelfogadasa.pdf
  1.napirend1.melleklet.pdf
   
 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Tóth Edina Kitti polgármester
  2.napirendkoltsegvetesmodositasa.pdf
  2.napirendmellekletei.pdf
   
 3. A kötelező felvételt biztosító iskolás körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezet véleményezése.
  Előadó: Tóth Edina Kitti polgármester
  3.napirendiskolaikorzethatarokvelemenyezes.pdf
   
 4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozás.
  Előadó: Tóth Edina Kitti polgármester
  4.napirendBursacsatlakozas2024.pdf
   
 5. Veszprém Vármegyei Környezetvédelmi Programja 2023 – 2027 véleményezése.
  Előadó: Tóth Edina Kitti polgármester
  5.napirendmegyeikornyezetvedelmiprogramvelemenyezese.pdf
  5.napirend1.melleklet.pdf
   
 6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése.
  Előadó: Tóth Edina Kitti polgármester
  6.napirendHEPattekintes.pdf
   
 7. Birkacsapás forgalmi rendjének biztosítása. 
  Előadó: Tóth Edina Kitti polgármester
  7.napirendBirkacsapasforgalmirend.pdf
   
 8. Vegyes ügyek
  Előadó: Tóth Edina Kitti polgármester
   

Dudar, 2023. szeptember 22.
Tóth Edina Kitti sk. polgármester