2014. évi rendeletek

1/.Dudar Község Önkormányzata

1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete Dudar Község Önkormányzatának 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról MEGTEKINTÉS

 
2/.Dudar Község Önkormányzata
2/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról MEGTEKINTÉS
 
3/. Dudar Község Önkormányzata
3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete A Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról  MEGTEKINTÉS
 
4/.Dudar Község Önkormányzata
4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete Dudar Község önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről  MEGTEKINTÉS
 
5/.Dudar Község Önkormányzata
5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról  MEGTEKINTÉS
 
6/.
 
7/.Dudar Község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról MEGTEKINTÉS
 
8/.Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (IX.29.) rendelettel jóváhagyott Dudar Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról.  MEGTEKINTÉS
 
9/. Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014.(IX. 15.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól  MEGTEKINTÉS
 
10/.DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) rendelet módosításáról MEGTEKINTÉS
 
11/. Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014(IX.22.) önkormányzati rendeletea helyi adókról  MEGTEKINTÉS
 
12/.Dudar Község Önkormányzata képviselő testületének
12/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  MEGTEKINTÉS
 
13/.Dudar Község Önkormányzata képviselő testületének
13/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2014 (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról  MEGTEKINTÉS
 
14/. Dudar Község Önkormányzata Képviselő testületének
14/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 11/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról  MEGTEKINTÉS
 
15/.Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014 (XII.11.) önkormányzati rendeletea Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2015. évre illetménykiegészítés megállapítása  MEGTEKINTÉS
 
16/.Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendeletea települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  MEGTEKINTÉS