Társulások

Dudar Környéki Szennyvízcsatorna- és Szennyvíztisztítómű Fejlesztési Önkormányzati Társulás

Székhelye: 8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.

Tel./fax: 88/487-002

E-mail: tothedinakitti[at]gmail[dot]com

Vezetője: Tóth Edina Kitti

Alapító tagok:

  • Bakonynána Község Önkormányzata,
  • Bakonyoszlop Község Önkormányzata,
  • Bakonyszentkirály Község Önkormányzata,
  • Csesznek község Önkormányzata,
  • Dudar Község Önkormányzata,
  • Nagyesztergár Község Önkormányzata,
  • Olaszfalu Község Önkormányzata.

 

Dudari agglomeráció szennyvízelvezetésnek és szennyvízkezelésének fejlesztése     
Azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2012-0018
 
A Dudari környéki Szennyvízcsatorna- és Szennyvíztisztítómû Fejlesztési Önkormányzati
Társulás a „Dudari agglomeráció szennyvízelvezetésnek és szennyvízkezelésének fejlesztésére”
sikeres pályázatot nyújtott be. A projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program keretében az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Társulás vissza nem térítendõ
támogatásban részesült. A beruházás teljes költsége: 259 018 498 Ft, ebbõl az elszámolható
nettó költség 259 018 498 Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének
84,806 %, azaz a támogatás összege: 219 663 310 Ft. A projekt idõtartama 2013.01.15.-
2015.04.01.
 
Miért pályáztunk?
 
A Dudari szennyvízelvezetési agglomerációt Dudar, Bakonynána, Bakonyoszlop,
Bakonyszentkirály, Csesznek, Nagyesztergár és Olaszfalu települések alkotják.Az agglomeráció
települései között több kilométer távolság van, illetve a domborzati viszonyok miatt több
átemelõt, hosszú nyomóvezetékeket kellett létesíteni, ami nagy szennyvíz tartózkodási idõkhöz
és mai napig megoldatlan szagproblémák kialakulásához vezetett.
A dudari agglomeráció szennyvizeinek kezelését egy 720 m3/d (3600 LEÉ) kapacitású
szennyvíztisztító telep biztosítja. A telep folyamatosan szennyvízbírság fizetésére kötelezett,
ugyanis a teleprõl elfolyó szennyvíz minõségi paraméterei nem elégítik ki az elõírt
határértékeket. A technológiát megvalósító mûtárgyak, gépészeti berendezések és az
összekötõ csõvezetékek alulméretezettek, a szükséges tisztító kapacitás nem biztosított.
Ezen túlmenõen problémaként jelentkezik a szennyvíztisztító telepre érkezõ jelentõs idegenvíz
mennyiség.Ennek okai a csatornahálózati hibák (tömítetlenség, csõtörések, aknahibák stb.), az
illegális lakossági rákötések, valamint a településeken található csapadékvíz-elvezetõ hálózat
rossz állapota.
 
Mi fog megvalósulni?
 
- a szennyvíztisztító telep biológiai kapacitásbõvítése és technológiafejlesztése:
o A biológiai kapacitásbõvítés mértéke: 3600 LEÉ-rõl, 6920 LEÉ-re nõ
o a tervezett technológia (ún. ötlépcsõs Bardenpho eljárás) egész évben teljesíteni
tudja az elõírt tisztítási hatásfokokat, valamint az elõírt elfolyó víz minõséget.
- a szennyvízelvezetõ hálózat szagtalanítása az átemelõ mûtárgyaknál telepített
LIMNOMOB „A” típusú nitrát adagoló berendezések segítségével,
- valamint sor kerül a csatornahálózat rekonstrukciójára a pályázati konstrukció keretein
belül megengedett mértékben.
 
A projektben résztvevõ tagok:
 
1. Közbeszerzési szakértõ: VeszprémBer Zrt
2. Projektmenedzsment szervezet: VTK Innosystem Kft.
3. Mérnök: VeszprémBer Zrt
4. Kivitelezõ: Boroszlan Zrt.
5. Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok elvégzéséért felelõs: PI AQUA kft
 
Dudari környéki Szennyvízcsatorna- és Szennyvíztisztítómû Fejlesztési Önkormányzati Társulás
8416 Dudar, Rákóczi u. 19.
 
Tóth Edina Kitti társulás elnöke
Tel.: +36-88-487-002
E-mail: tothedinakitti[at]gmail[dot]com
 
VTK Innosystem Kft.- Nyugat-magyarországi Iroda
9026 Gyõr, Báthory u. 7/A.
 
Mester Ákos projektmenedzser
Telefon: +36 – 96 - 524-630
Fax: +36 – 96 - 524-631
E-mail: akos[at]innosystem[dot]hu

Csatolt dokumentum: 

001.pdf

002.pdf

003.pdf