Ügymenetek, letölthető nyomtatványok

I. Általános szabályok

 

1. Az ügyfélfogadás rendje 

2. Az ügyintézés határidő: 

3. Alapvető eljárási szabályok:

4. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

 

II. Egyes hatósági ügyek, ügyleírások:

 

1. Általános igazgatás

1.1. Birtokvédelmi eljárás

1.2. Vadkár ügyek 

1.3. Méhészek nyilvántartsa, méhek vándoroltatása

1.4. Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közzététele

1.5. Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele

 

2. Kereskedelmi igazgatás

2.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése

2.2. Működési engedély kiadása 

2.3. Szálláshely üzemeltetési engedély 

2.4. Telepengedélyezési eljárás

2.5. Ipari tevékenység bejelentése

 

3. Adóigazgatás

3.1. Iparűzési adó bevallás 

3.2. Építményadó bevallás

3.3. Gépjárműadó bevallás

3.4. Talajterhelési díj  

3.5. Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó bevallása

3.6. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása 

3.7. Adóigazolás kiállítása 

3.8. Egyéb adóügyi kérelmek 

3.9. Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

4. Szociális, gyámügyi és anyakönyvi igazgatás

4.1. Települési támogatások

4.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

4.3. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

4.4. Hagyatéki eljárás

4.5. Anyakönyvi ügyek

 

5. Közterületekkel kapcsolatos ügyek

5.1. Közterületen fás szárú növény kivágása

5.2. Közterület használati engedély kiadása

5.3. Behajtási engedély (közútkezelői hozzájárulás) kiadása

 

6.  Birtokvédelmi és közigazgatási perek

7. Ebösszeírás

7.1. Kérjük töltse ki online ebösszeíró adatlapunkat ide kattintva.

7.2. Ebösszeíró adatlap