2017. évi rendeletek

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése 1/2017 (II.16.)

A közművelődésről szóló 2/2017 (II.16.) rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása. 3/2017. (III.01.)

A helyi adókról szóló 11/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása 4/2017. (III.29.)

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hívatali helységen és a hívatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a töbletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2017. (V.12.) rendelete.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) rendelet módosítása 6/2017. (V.12.)

Az önkormányzat rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról. 7/2017. (V.30.)

Az önkormányzat 7/2017. számú rendeletének mellékletei.

Az önkormányzat rendelete a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról 8/2017 (V.30.)

Az önkormányzat 9/2017. rendelete a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapró. (VII.20.)

Az önkormányzat 10/2017. rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szablyairól szóló 23/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az önkormányzat 11/2017. (IX.26.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az önkormányzat 12/2017. (IX.26.) rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Az önkormányzat 13/2017. (IX.26.) rendelete a Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 13-as rendelet melléklete

Az önkormányzat 14/2017. (XI.13.) rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Az önkormányzat 15/2017. (XII.15.) rendelete a helyi adókról szóló 11/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat 16/2017. (XII.15.) rendelete a településkép védelméről

Az önkormányzat 17/2017. (XII.15.) rendelete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről