Adó- és értékbizonyítvány kiállítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem,
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat,
 • adásvételi szerződés másolat,
 • eljárási illeték befizetését igazoló csekkszelvény, vagy banki bizonylat.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

4.000 Ft/ingatlan. A hagyatéki és gyámhatósági eljáráshoz az adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása során az ingatlan forgalmi értékét határozására kerül sor.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához

 

 

3.7. Adóigazolás kiállítása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem,
 • eljárási illeték befizetését igazoló csekkszelvény, vagy banki bizonylat.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügyintézési határidő:

A kérelem beérkezésétől számított 6 nap.

Az ügymenet leírása:

Az adózó kérelmére az adóhatóság a fennálló adótartozásról, vagy annak hiányáról hatósági igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem adóigazolás kiadásához