Gépjárműadó bevallás

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • bevallás, vagy bejelentés (formanyomtatvány),

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Az adózónak közvetlenül az illetékes önkormányzati adóhatóságnál be kell jelentenie:

  • a mentességre való jogosultságot (a leggyakoribb eset a mozgáskorlátozottak mentessége),
  • az adófizetési kötelezettség szünetelését, (ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.)

Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton  vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az adókedvezmény mértéke 40 járat felett a fizetendő adó 10%-a. Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti – fuvarokmánnyal igazolt – kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
  • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 

Az ügy intézését segítő útmutatók: ---

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Gépjárműadó bevallás

Bejelentés kombinált áruszállításról