Ipari tevékenység bejelentése

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területén folytatott ipari, szolgáltató, raktározási tevékenység

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  •  Kérelem (formanyomtatvány),
  •  Gazdasági tevékenység végzésére jogosító okirat (egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása, cég esetén a cégkivonat vagy cégbírósági végzés és aláírási címpéldány),
  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
  • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
  • Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

A bejelentés igazgatási szolgáltatási díja 3.000 Ft.

Az ügymenet leírása:

A jegyző az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a jogszabályi feltételek meglétének vizsgálatát követően a telepet nyilvántartásba veszi. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető.

Bejelentéshez kötött - az egyébként telepengedély köteles- tevékenység akkor, ha a telephelyi ingatlan - külön jogszabály szerint meghatározott- ipari területen helyezkedik el, illetve akkor is, ha 6 hónapon belül ugyanazon rendeltetésre jogerős használatbavételi engedélyt adtak ki. A jegyző nyilvántartásba vétellel egy időben az érintett hatóságokat megkeresi. A nyilvántartást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást- az ipari tevékenység változását ide nem értve - haladéktalanul írásban be kell jelenteni.

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • a telepengedély, illetve a teleplétesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
  • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése

Bejelentés-köteles ipari tevékenység módosítása

Bejelentés-köteles ipari tevékenység megszüntetése