Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó bevallása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • bejelentés, illetve bevallás

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig illetve mielőbb be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Magánfőzésnek minősül: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig;
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel (1.000 Ft/év) együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, első ízben 2016. január 15-éig.  Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
  • a jövedéki adóról, és a jövedéki termékek forgalmának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról

Bevallás előállított magánfőzött párlat után