Talajterhelési díj

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • bevallás (formanyomtatvány),

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3. A Dudar község közigazgatási területére megállapított területérzékenységi szorzó értéke: 3. A talajterhelési díj számítása során a fentiek szerint megállapított vízmennyiséget, az egységdíjat és a településérzékenységi szorzót kell összeszorozni.

A díj megállapítása, bevallása, befizetése önadózás útján történik, amelynek teljesítési határideje az adóévet követő év március 31-e.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
  • a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
  • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet
  • 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
  • Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelete

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Talajterhelési díj bevallás