Dudar Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében 2 fő...

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján - az általa megbízott szakemberekkel 2015. július - augusztus hónapokban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

magyar

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KULLANCSOKRÓL

 

A kullancsok változatos klimatikus feltételek között, világszerte előforduló vérszívó
ízeltlábúak. Human szempontból legfontosabb fajaik különféle kórokozókat (vírusok,
baktériumok, protozonok) közvetítenek hazánkban többek között a kullancs okozta
Agyvelőgyulladás és a Lyme kór terjesztői. Az emberre kapaszkodott kullancs a ruhán
vagy a bőrön továbbmászik és akár több 10 percen keresztül keresi a bőrön a
megfelelő beszúrási helyet. Nagy számban különösen tavasszal április-június között és
ősszel, szeptemberben fordul elő. TOVÁBB>>>

magyar