Bursa Hungarica 2024 Hirdetmény

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Értesítjük a felsőoktatás rendszerében tanulmányokat kezdő, vagy tanulmányokat folytató lakosainkat, hogy Dudar Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázati űrlap internetes regisztrációt követően tölthető le és nyomtatható ki a következő elérési útvonalon: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell hivatalunknál egy példányban benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt.

A pályázat benyújtásának helye:
Dudari Közös Önkormányzati Hivatal
8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 3.

(Benyújtási határidő jogvesztő!