Lakossági tájékoztatás - Külterületi helyi közutak fejlesztése Dudaron

A VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése Dudaron” elnevezésű projekt keretében zajló útépítési munkálatokkal kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

Júliusban mindenki tapasztalta, hogy megnövekedett a teherforgalom a településen belül, mivel megkezdődött a település határában lévő külterületi utak felújítása. 

Több, egymástól jól elkülönülő részre lehet bontani a felújítást, úgymint a VERGA rakodónál induló utak-, a Vasút utcai házak fölötti 360 méteres út, a Darma útról nyíló 160 méteres út-, és a volt Bakony-művektől induló 1200 méteres út fejlesztése.

A fejlesztési helyszínek kiválasztásánál a lakossági és földhasználói igényeket vettük figyelembe az alábbiak szerint:

A VERGA rakodónál a fejlesztést követően az utak nem a termőterületen fognak futni, hanem az eredeti nyomvonalon, amit idővel benőtt a cserje, ezért a közlekedés a termőterületekre szorult.

A nyomvonal kijelölését követően az új úttal a földterületeken futó utak visszakerültek az önkormányzati földterületre, ezáltal az érintett földtulajdonosok visszakaphatják a termőterületet, illetve rossz időben is meg tudják közelíteni a földjeiket.

A Vasút utcai házak feletti út fejlesztésének az elsődleges célja volt, hogy a lakott területeket elárasztó víznek újból útját álljuk, és egyúttal a terület megközelítését biztonságossá tegyük. A fejlesztést követően a házakat a nagyobb esőzések sem fogják veszélyeztetni, és többet nem kell számolni a sáros elöntésekkel. 

A Bakony-művektől induló út esetében többcélú volt a fejlesztés.

Az 1200 méteres út a vasúti töltés mellett fut, ami jelenleg a vasúti töltés miatt a legalacsonyabb pont, ezért nagyobb esőzéseknél az út járhatatlan. A kivitelezés során feltárásra kerültek olyan átereszek, amelyek már nem látták el a funkcióikat, ezért ezeket tisztítják, javítják, a területen lévő eltemetett árkokat újból burkolják.

A fejlesztés másik célkitűzése, hogy a termőterületről, és a Bakony-művek melletti területen lévő lakóparkot elöntő esővíznek az útvonalát, tárolását előkészítsük. Mivel megközelítőleg 10 ha terület esővízét a vasút alatti kis áteresz engedi tovább, nagyobb esőzéseket követően a területen állt a víz, ami visszatorlódott a házak irányába, és elárasztotta azokat.

A vízelvezetés fejlesztésével gyorsítani tudjuk a lefolyást, illetve a záportározó kialakításával a nagyobb esővizet be tudjuk tárolni, így az nem a házaknál fog összegyűlni.

Az augusztusi nagy esőzések során a kivitelezés megállt, mivel augusztusban a sokéves átlaghoz képest megközelítőleg kétszeres mennyiségű csapadék esett le, így az elázott területeken nem lehetett közlekedni. Már a kezdeti szakasznál sikerült megakadályozni a Vasút utcai lakóházak elöntését, illetve a félkész záportározó jelentős csapadékot nyelt el.

A szeptemberi hónapban is folytatódott az esőzés, de a hónap közepétől megkezdődött a területen a munkavégzés, és mostanra jelentős haladást ért el a kivitelező csapat.