Tájékoztatás a helyi zaj és rezgésvédelem szabályairól

Tájékoztatás a helyi zaj és rezgésvédelem szabályairól

 

Felhívom a lakosság figyelmét a Dudar Község Önkormányzata közigazgatási területén érvényben lévő zaj- és rezgésvédelemi alábbi helyi szabályok betartására:

Kizárólag munkanapokon 7:00 és 20:00 óra között, illetve szombaton 8:00 és 20:00 óra között végezhetők a magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó alábbi tevékenységek:

  1. kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenység,
  2. tüzelőanyag előkészítéssel (favágással) kapcsolatos zajt keltő berendezések használata,
  3. épületek, építmények építésével, felújításával, helyreállításával kapcsolatos zajt keltő szerszámok, berendezések használata, illetve tevékenység végzése.

Kérem szíveskedjenek fenti tevékenységeket a megállapított időkorlát betartásával végezni. A zajvédelmi szabályok megsértőivel szemben a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt 200.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Dudar, 2023. március 16.

 

dr. Szivák Péter sk.

jegyző