Iparűzési adó bevallás

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • bevallás, illetve bejelentkező, változást bejelentő nyomtatvány (formanyomtatvány),

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Állandó jellegű iparűzési tevékenységet a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, ideiglenes, alkalmi jelleg esetén a tevékenység megkezdésekor kell az adózónak vagy képviselőjének bejelentenie az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az adózónak az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújthatja be. Az adózónak az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adóról - a megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie.

Az adózónak az iparűzési adókötelezettségét érintő változást, adóköteles tevékenységének megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatóságnál.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
  • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet ,
  • Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 11/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Bejelentkező, változás bejelentő nyomtatvány

Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű tevékenységről

Helyi iparűzési adó bevallás ideiglenes jelleggel végzett tevékenységről

Kérelem adóelőleg módosítására