Települési támogatások

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Polgármester

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem (formanyomtatvány) és az alábbi mellékletek:
  • Rendkívüli települési létfenntartási támogatás:
  • jövedelemigazolás
  • a rendkívüli élethelyzet, váratlan, a megélhetést veszélyeztető kiadás igazolása.

 

 • Települési temetési támogatás:
  • halotti anyakönyvi kivonat másolat
  • kérelmező nevére szóló temetési számla
  • nyilatkozat arról, hogy nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési támogatásban
  • nyilatkozat a jövedelemről

 

 • Települési első lakáshoz jutók támogatása:
  • lakás/ház vásárlási szerződés
  • vagy lakás/ház építési engedély
  • tulajdoni lapszemle
  • nyilatkozat az első lakáshoz jutásról

 

 • Települési beiskolázási támogatás:
  • jövedelemigazolás
  • tanulói jogviszony igazolás

 

 • Települési lakás-karbantarási támogatás
  • jövedelemigazolás
  • lakásban tartózkodás jogcímének igazolása
  • munkálatok elvégzését igazoló 30 napnál nem régebbi számla

 

 • Települési születési támogatás
  • születési anyakönyvi kivonat másolata
  • várandósgondozási könyv gondozásokon történő megjelenéseket igazoló oldalainak másolata
  • nyilatkozat a szülők közös gyermekeinek számáról

 

 • Települési lakásfenntartási támogatás
  • jövedelemigazolás
  • vagyonnyilatkozat
  • lakásfenntartási kiadások igazolása

 

 • Települési daganatos betegek ellátását segítő támogatás
  • jövedelemigazolás
  • orvosi dokumentáció daganatos betegség fenállásának igazolására

 

 • Települési gyógyszertámogatás
  • jövedelemigazolás
  • gyógyszerköltség igazolása

 

 • Települési fűtéstámogatás:
  • jövedelem igazolás
  • vagyonnyilatkozat

 

 • Települési karácsonyi támogatás
  • jövedelem igazolás

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Az eljárás illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Dudar Község Önkormányzata a település lakosainak szociális körülményeikre (rászorultságukra) tekintettel pénzbeli és természetben biztosítható szociális és gyermekvédelmi ellátásokat – települési támogatásokat- állapíthat meg.

I. Pénzbeli települési támogatás:

1) Eseti pénzbeli települési támogatás

 1. rendkívüli települési létfenntartási támogatás,
 2. települési temetési támogatás,
 3. települési első lakáshoz jutók támogatása,
 4. települési beiskolázási támogatás,
 5. települési lakás-karbantartási támogatás,
 6. települési születési támogatás.

2) Rendszeres pénzbeli települési támogatás:

a) települési lakásfenntartási támogatás,

b) települési nyári gyermekétkeztetés.

II. Természetbeni települési támogatás:

1) Eseti természetbeni támogatás:

a) rendkívüli települési létfenntartási támogatás,

b) települési gyógyszertámogatás,

c) települési fűtéstámogatás,

d) települési karácsonyi támogatás.

2) Rendszeres természetbeni települési támogatás:

a) települési lakásfenntartási támogatás.

Az egyes települési támogatási formákra való jogosultság feltételeit Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amely a jogszabályok jegyzéke pontban megtekinthető.

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról.
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem települési támogatás megállapításához

Vagyonnyilatkozat