Tájékoztató lakossági barnakőszén igény felmérésről

Tájékoztató lakossági barnakőszén igény felmérésről

A kialakult energiakrízis miatt Magyarország Kormánya a pénzügyi lehetőségekhez igazodva kiemelt erőfeszítéseket igyekszik tenni, hogy biztosítani tudja a lakosság részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagot.

Ennek érdekében az önkormányzatokon keresztül országos felmérés indul a településen élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság barnakőszén igényeiről.

Felhívják a lakosság figyelmét, hogy ez mennyiségi igényfelmérés, nem tartozik hozzá tényleges természetbeni barnakőszén támogatás!

Tisztelettel kérik azon dudari lakosokat, akik rendelkeznek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, hogy legkésőbb szeptember 29-ig (a határidő túllépése jogvesztő)

  • személyesen a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén vagy
  • elektronikus úton (onkormanyzat[at]dudar[dot]hu e-mail címre) szkennelt, aláírt formában az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adják meg esetleges barnakőszén igényüket, hogy a Hivatal továbbítani tudja az összesített adatokat az adatkérő Minisztérium irányába.

Háztartásonként egy személy nyújthatja be igényét!

A lakosok által kitöltendő igényfelmérő lap >>ide<< kattintva tölthető le, vagy átvehető a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban!